Tusen tack för ett lyckat MVTe 2018!

Vi vill tacka er för ett fantastiskt engagemang på mässan och för ert gedigna arbete inom välfärdsteknologi och e-hälsa.
Vi är mycket glada över att vi tillsammans med er bidrar till utvecklingen av vård och omsorg.

Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.

VARFÖR?

Sveriges kommuner har tidigare saknat en arena där deras frågor är i fokus.
På MVTe träffas Sveriges kommuner för att dela erfarenheter, nätverka, träffa
leverantörer och lära sig mer om välfärdsteknologi. MVTe ska ge inspiration
och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med
välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med
fokus på det egna boendet.

FÖR VEM?

De som besöker MVTe är främst chefer och tjänstemän inom kommunal
vård och omsorg. Men även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och
omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. På mässan
finns företag som erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom kommunal
välfärdsteknologi och e-hälsa. Till exempel mobila GPS-larm, fjärrstyrning
av elektronik, mobilapplikationer, telemedicin och teknikstöd för påminnelse
och struktur i vardagen.

SPONSORER

ARRANGÖRER

PARTNERS

MEDIAPARTNER

Håll dig uppdaterad! 

Förnamn
Efternamn
E-mail
Jag godkänner att Easyfairs använder min mailadress i marknadsföringssyfte.