Quantcast

Konferens

Konferens

Konferensen på MVTe ger er kommun energi och kunskap att fortsätta ert arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter. I år genomsyras programmet av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

 

MVTe 2017

På MVTe 2017 samlades 885 konferensdeltagare under två dagar för att ta del av 60 seminarier och 190 talare i MVTes konferensprogram som en del av mässan. 

98%

Anser att det är en relevant mötesplats

95%

Vill besöka MVTe igen

95%

Kan rekommendera andra att besöka

83%

Kommer från kommunerna

Årets tema

På MVTe 2017 var temat: Individen i fokus.

Vad som blir konferensens tema på MVTe 2018 presenteras när konferensgruppen har tagit beslut.

Call for content

Lite senare i år öppnar vi Call for Content inför konferensen i januari 2018. Vi informerar om när du är välkommen att skicka in dina förslag på innehåll. Kanske har du förslag på seminariepunkt, workshop, ämne eller talare.

Programgruppen

MVTe’s programgrupp består av deltagare från kommuner, organisationer och företag som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Samtliga deltagare i programgruppen brinner för användandet av välfärdsteknologi och e-hälsa och har fleråriga erfarenheter i ämnet på olika sätt; antingen i framtagandet av policys, implementering eller från leverantörssidan, med mera. Gruppen är framtagen för att ha en bred kunskap och kunna skildra Sveriges kommuners olika utmaningar.

Representanter

• Linnea Norrvik, projektledare – Västerås Stad
• Maria Gill, projektledare – SKL
• Mona Jonsson, verkställande sekreterare –  Hälsans Nya Verktyg
• Ingrid Grange, planeringsledare/ medicinskt ansvarig för rehabilitering – Härryda kommun
• Ann-Christine Larsson, fil dr och projektledare Testmiljö Norrköping – Norrköpings kommun
• Jonas Ek, projektledare välfärdsteknologi – Nacka kommun
• Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg – Vision
• Marja-Leena Komulainen, Koordinator eHälsa – Norrbottens kommuner
• Inga Reidel, arbetsterapeut – Göteborgs Stad
• Helena Henningson, handläggare avdelningen för vård och omsorg – SKL

Programgruppen säger sitt