Quantcast

Konferens

Konferensen på MVTe ger er kommun energi och kunskap att fortsätta ert arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

  • Konferensprogrammet är kostnadsbelagt och endast de med konferensbiljett har tillgång till programmet.

Här kommer du inom kort kunna hitta mer information om konferensprogrammet på MVTe.

För frågor angående konferensprogrammets innehåll, vänligen kontakta:

ML-22012015-375-58

Linnea Norrvik
Programansvarig

linnea.norrvik@vasteras.se
+46(0)21-39 86 48

Maria Gill
Programansvarig

maria.gill@skl.se
+46(0)8-452 75 62