Quantcast

Mässa

Mässans kostnadsfria program är tillgängligt för både mässbesökare och konferensdeltagare.
På mässan kommer det utöver olika företags visnings- och aktivitetsytor att finnas:
• Innovationsscen med seminarieprogram hela dagarna (kostnadsfritt)
• Ett Innovationstorg med VINNOVA-finansierade innovatörer, visningsmiljöer med mera (kostnadsfritt)

Här kommer inom kort mer information om Mässan att publiceras. 

ML-22012015-369-13