Att utgå från individens delaktighet är viktigare än sensorer

Att utgå från individens delaktighet är viktigare än sensorer

Att i tidigt skede upptäcka symtomen för hjärtsviktspatient sparar mycket lidande och sparar pengar för samhället. Kontinuerlig uppföljning är A o O men hur löser vi det med ont om resurser?

Fokusområden