BBIC och systematisk uppföljning- var står vi nu och vart är vi på väg

BBIC och systematisk uppföljning- var står vi nu och vart är vi på väg

Under seminariet beskrivs de erfarenheter som Socialstyrelsen, en/flera kommuner och SKL har av att arbeta med systematisk uppföljning och att implementera variablerna som ingår i Barns Behov i Centrum.

Fokusområden