Den digitala resan inom vård och omsorg i Halland

Den digitala resan inom vård och omsorg i Halland

E4

Hur ska vi möta de utmaningar som finns inom vård- och omsorgen, med ökat behov av vård- och omsorgstjänster, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal? I Halland arbetar vi med detta genom två ESF-finansierade projekt (HICube Kompetenta vården och Digga Halland) som sker i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Fokusområden

program 2019