Digitalisering i vård och omsorg

Digitalisering i vård och omsorg

M5

Vad händer inom digitaliseringsområydet på vård och omsorg? Vilka rekommendationer vill vi ge politiker på nationell och regional nivå?

Fokusområden

program 2019