E-learning – ett sätt att kunna utbilda personalen flexibelt och modernt

E-learning – ett sätt att kunna utbilda personalen flexibelt och modernt

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg delar med sig av sina erfarenheter av att införa ett e-learningssystem i verksamheten. Vad innebär det att ha jobba med e-learning? Hur har vår process sett ut för att komma dit vi är idag? Vilka fördelar har vi sett? Vad skulle vi gjort annorlunda om vi påbörjat arbetet idag?

Fokusområden