Hur implementrade vi nya arbetssätt inom vård och omsorg i Norrbotten

Hur implementrade vi nya arbetssätt inom vård och omsorg i Norrbotten

M4

Regional projektledare för EU-projektet, RemoAge, beskriver hur socialtjänsten och berörda verksamheter i Regionen gick till väga för att breddinföra gemensamma arbetssätt i sina respektive verksamheter.

Fokusområden

program 2019