Hur kan ny teknik möjliggöra kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen?

Hur kan ny teknik möjliggöra kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen?

Välkommen till ett seminarium och workshop om upplevelsebaserad mätning, ny teknik och vad som är möjligt. I det här seminariumet ingår rupparbeten kring vad vill man mäta, hur skall det presenteras och hur skall man styra verksamheten mot ständiga förbättringar som leder till en förbättrad och jämförbar äldreomsorg.

Fokusområden