Ledarskap och systemförändring med välfärdsteknologi och e-hälsa

Ledarskap och systemförändring med välfärdsteknologi och e-hälsa

Fokusområden