”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!

”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!

Hur höjer vi kvaliten i särskilt boende för äldre genom nya arbetssätt och med stöd av välfärdsteknik? Kom och diskutera med oss hur detta kan bli möjligt.

Fokusområden