Stöd för strategisk planering

Stöd för strategisk planering

E4

Stödtjänsten Strukturerad omvärldsbevakning sparar tid för dig som jobbar med strategisk planering, verksamhetsplaner eller verksamhetsutveckling. Tjänsten hjälper dig att få med de initiativ som du inte kan ”ducka för” samt stödja dig i hur du ska förhålla dig till de olika initiativen i såväl kort som lite längre perspektiv.

Fokusområden

program 2019