Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO?

Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO?

M1

IVO presenterar vad vi ser inom området välfärdsteknik, med utgångspunkt i den förstudie som IVO gjort under 2018. Vi diskuterar de olika faktorer som vi identifierat i förstudien som kan påverka utfallet för brukarna.

Fokusområden

program 2019