Träningslägenheten Kantgatan

Träningslägenheten Kantgatan

M1

Stöd och service träningslägenhet på Kantgatan i Skellefteå erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att prova teknik för att bli mer självständig och delaktig. Detta kräver förändrade arbetssätt vilket är båda spännande och utmanande. Kom och lyssna när Skellefteå berättar om hur verksamheten lagt upp arbetet med uppbyggnad och nu implementering av sin träningslägenhet.

Fokusområden

program 2019