Trygghetskameror och gps-larm i äldreomsorgen, en kvalitativ studie

Trygghetskameror och gps-larm i äldreomsorgen, en kvalitativ studie

M2

Socialstyrelsen har gjort en intervjustudie i 12 kommuner för att se vilken betydelse trygghetskameror och gps-larm har för enskilda brukare och deras anhöriga men också för omsorgspersonalen och för den kommunala organisationen och ekonomin. I sessionen presenteras resultaten från undersökningen och några av de slutsatser som Socialstyrelsen drar.

Fokusområden

program 2019