VTV-metoden

VTV-metoden

M5

Introduktion till utvärdering av välfärdsteknologi enl VTV-metoden samt erfarenhetsdelning.

Fokusområden

program 2019