Workshop: Förebyggande av återinläggning av multisjuka äldre med hjälp av digitala lösningar

Workshop: Förebyggande av återinläggning av multisjuka äldre med hjälp av digitala lösningar

Workshop: Forskningsinstitutet RISE har genomfört ett omfattande vård på distans-projekt med fokus på kronisk sjukdom, i detta fall KOL. Här presenteras nya sätt där kommunen i samverkan med sjukvården på distans kan ta hand om sjuka och sköra äldre personer kroniska sjukdomar.

Fokusområden