Alleato

Alleato

Monternummer: E:02

I vår monter välkomnar vi även kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som kommer att berätta om deras digitaliseringsprocess. Alleatos resa tillsammans med Norrtälje Kommun började 2014 i ett digitaliseringsprojekt, där kommunen ville öka tryggheten för sina kommuninvånare genom att testa olika former av stödteknik. Efter ett mycket lyckat projekt kan nu kommuninvånarna få del av vår lösning ”Trygg i Hemmet” exempelvis tjänsterna påminnelselarm, ledljus, nattlarm via biståndsbeslut. Vi hoppas givetvis på ett långt och fortsatt samarbete med fler nyttiga tjänster till brukarnas service.

Alleato erbjuder genom vår digitala omsorgsplattform och vår ”Trygg i Hemmet” lösning, ett teknikstöd i hemmet för både äldre och yngre personer. Med hjälp av innovativ teknik och mångårig erfarenhet har Alleato utvecklat ett helhetskoncept där funktioner kan integreras i ett enkelt och användarvänligt system som hjälper och supporterar både vård och omsorgsgivare, omsorgstagare och närstående. Vår lösning skapar trygghet, den informerar och hjälper till att styra och sköta dagliga funktioner i hemmet, systemet kan tala om tex. när tvätten är klar, att dörren är öppen, eller ger påminnelser om att medicin ska tas. Och när avvikelser sker eller individen behöver hjälp kan systemet överföra relevant information till förvald mottagare, så att rätt åtgärd vid behov kan sättas in.

Välkomna till vår monter E:02 så får vi berätta mer om detta och andra projekt vi deltagit i.