Appva

Appva

Monternummer: A:43

Digital signering av HSL- och SoL-insatser för att säkerställa god vård och omsorg.

Mobil och digital signering inom omsorg. Digital signering av bl a. HSL- och SoL-insatser samt boendekalender inom särskilda boende, hemsjukvård och gruppboende.