Captera Medtech

Captera Medtech

Monternummer: J:11

Nils Gunnar Holmer, professor i medicinsk teknik, har tillsammans med Stig Wiinberg länge haft en ide om ett nytt patientalarm. Idén baserades på att nuvarande kallelsesystem är dyra och inte anpassade för en modern vårdorganisations arbetssätt. Nils Gunnar Holmers och Stig Wiinbergs idé var att använda PLC (kommunikation över elnät) tillsammans med inslag av trådlös teknik för att reducera installationskostnader och öka flexibiliteten. Befintliga system på marknaden är uppbyggda med traditionell kabeldragning i tak och väggar, där patienten kan kalla på uppmärksamhet (larma) via en trycknapp kopplad direkt till kablarna. Dessa tryckknappar finns idag oftast vid sängen och på toaletten och begränsningen i dagens system är att patienten måste befinna sig i närheten av någon av dessa tryckknappar för att kunna slå larm. En annan nackdel är att om ett larm utlöses på en plats som flera patienter har tillgång till, går det i förväg inte att veta exakt vilken person som är i nöd.

Region Skåne kontaktade flera storföretag för att få produktidén realiserad. Av olika anledningar tackade företagen nej och Region Skåne vände sig bland annat till Erik von Schenck. Erik samlade en grupp om tre personer med skilda kompetenser inom kritiska områden och Captera Medtech AB grundades.

Captera Medtech har baserat på sitt gedigna kunnande inom modern larmteknik vidareutvecklat idéerna till patientlarmet i samverkan med Innovator Skåne, som ägs av Region Skåne, samt USIL. Den tekniska produktutvecklingen drivs av Captera Medtech.