Cenvigo

Cenvigo

Monternummer: E:11

Cenvigo utvecklar och tillhandahåller digitala tjänster inom hälsa, vård och omsorg för både offentlig och privat sektor.
Kanopy är ett enkelt, kostnadseffektivt sätt, för moderna kommunala och privata utförare att använda sensorteknologi för att skapa trygghet för äldre, arbeta mer förebyggande och anpassa omsorgen utifrån det individuella behovet.