Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland

Monternummer: D:12

Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vill vara drivande i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård tillsammans med dig och ditt företag. Har du en idé? Låt oss skapa framtidens hälsoinnovationer – tillsammans!
Vi utvecklar nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.