Alerty

Alerty

Monternummer: J:13

Tänk dig en personal som vaknar inspirerade att gå till jobbet, känner sig trygga och självständiga under dagen och som sedan återvänder hem med en känsla av livskvalitet.

Alla arbeten är inte säkra och trygga, det finns många yrkesgrupper som arbetar ensamma med risk för kroppsskada eller våld. Ensamarbete kan innebära risker och det är viktigt att tänka efter vilka dessa kan vara. Kassörskan i jourbutiken, nattarbetande, vårdbiträdet, hemvårdaren, väktaren, kriminalvårdaren, lokalvårdaren och bud/brevbäraren – de arbetar alla helt eller delvis ensamma.

Det är för deras skull Alerty finns.