Jonas Enebrand AB - Efrid

Jonas Enebrand AB - Efrid

Monternummer: D:23

***
Digital transformation och hälsoinnovation får kommunen
att klara de förändringar som krävs för morgondagens välfärd!
***

ERBJUDANDE VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH KOMMUNAL E-HÄLSA

1) Digital transformation i praktiken!
Företaget Hello Future AB har en metod för effektiv transformation.
Läs om hur Skellefteå och Skövde har arbetat med att skapa en digital transformation.

På onsdagen finns Tobias Eklund från Hello Future i montern för att ge mer detaljerad
information!

Hämta ditt exemplar av deras pocket guide!

2) Hälsoinnovation och Verklighetslabb, vad är det?
Verklighetslabb (testbädd) krävs i större verksamheter för att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt. Den Danska Modellen säkrar ett lyckat breddiförande genom en utprovad process.

3) Övriga tjänster
Behovskartläggning. Utbildning och inspiration. Ansökan om extern finansiering ex. Vinnova. Omvärldsbevakning. Uppföljning och utvärdering. IoT plattformar och mobilt internet.

4) eFrid Tjänsten
eFrid Kompis kan användas som boendestöd
eFrid Senior kan användas inom hemtjänsten
eFrid är en uppkopplad tjänst för IPAD i hemmet

5) Uppkopplade brukare i hemtjänsten?
Det finns stora besparingar att göra i hemtjänsten genom att aktivt informera och kommunicera med brukarna digitalt. Detta skapar även trygghet och delaktighet för brukaren. Låt oss berätta hur!

Varumärken
eFrid Senior – iPAD
eFrid Kompis – iPAD