JOTIB AB

JOTIB AB

Monternummer: D:23

JOTIB AB – Ekonomiskt ledarskap för framtiden

Vi är ledande i Sverige på att utbilda och leda första linjens chefer till bättre ledare och att få kontroll på sin ekonomi och verksamhet. Detta gör vi genom Jotibmodellen.

Modellen består av två delar, dels ett webbverktyg som stöd för cheferna och dels innebär modellen att vi besöker berörda chefer en gång i månaden och håller månadsmöte och utbildning tillsammans.

Webbverktyget hjälper cheferna att använda sina resurser på bästa sätt och vara handlingsberedd genom att lägga prognoser för sin verksamhet.

Effekten som vi tillsammans med cheferna upplever är en ekonomi i balans, mer tid i chefernas vardag och en ökad kvalité.
Cheferna blir tryggare och bättre i sin roll genom att skaffa sig bättre beslutsunderlag där konsekvenser hela tiden syns.

Investeringen ni gör hos oss har ni sparat in mångdubbelt under projekttiden och genom att det handlar om ett förändrat arbetssätt fortsätter investeringen att betala sig år efter år.