Kaustik

Kaustik

Monternummer: B:12

Kaustik AB startades 2003 och är marknadsledande som IT-leverantör inom personlig assistans, HVB-hem och LSS-boeenden.

Produkter

Webbtjänsten Aiai effektiviserar administrationen och säkrar kvalitén för personlig assistans

Kärnan i systemet är en schemafunktion med automatiska tidrapporter som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. När månadens sista arbetspass är över skapar Aiai automatiskt räkningen och tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat och med hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell jour/ väntetid. Assistenten godkänner sin rapport med en elektronisk signatur via webben, sin smartphone eller pekskärm.

Aiai innehåller även ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS.

Omsorg24 är ett schema- och tidrapporteringssystem skräddarsytt för HVB-hem och LSS-boenden.

Erbjudanden

Aiai används redan av hälften av de privata anordnarna, kooperativ och enskilda arbetsgivare. Nu förespås en kraftfull etablering på den kommunala marknaden. – SKL har identifierat välfärdsteknologi som ett viktigt utvecklingsområde.

Vi ser därför goda möjligheter att täcka kommunernas behov inom vår nisch eftersom kommunerna har samma behov som de privata anordnare, säger Magnus Crossner, VD för Kaustik AB som är det företag utvecklar Aiai. Sundsvalls kommun är redan kund och samtal förs med ett stort antal kommuner.

Aiai gör verkligen skillnad för en anordnares verksamhet. Detta då det i de flesta fall helt saknas motsvarande verksamhetsstöd i kommunernas verksamhet. Aiai är ett utmärkt exempel på den välfärdsteknologi som täcker ett reellt behov hos kommun.

Varumärken

  • Aiai
  • Omsorg24