Kontigo Care

Kontigo Care

Monternummer: C:21

Kontigo Care utvecklar innovativa mobila lösningar för vården (mHealth). Bolagets unika system TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende på distans.

Produkter

TripleA är ett vårdsystem som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform. Nykterhet under och efter behandling är nyckeln till all lyckad vård. Genom att patienten regelbundet får bevisa sin nykterhet och deltagande i terapeutisk verksamhet förebyggs återfall då TripleA blir vårdgivarens förlängda arm till vårdtagaren under eftervården.

TripleA erbjuder vårdgivare nya möjligheter att ge effektiv och kvalitativ vård. Även vid högriskkonsumtion och beroendeutredningar är TripleA ett bra redskap för att tidigt upptäcka ett riskbeteende och därmed förhindra ett missbruk. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt och uppfyller de krav som ställs inom EU.

Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal som var och en har utvecklats i nära samarbete med vården.

Erbjudanden
TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet