MariCare Oy

MariCare Oy

Monternummer: B:11

MariCare är den ledande leverantören av sensorteknik för vård- och omsorgssektorn.
Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution varit föregångaren och har valts för sin prestanda och för sina unika nya funktioner för förbättrad service och kvalitet inom äldrevården.
Den största vinsten är faktumet att Elsi® Sensor-tekniken har visat sig vara det första och enda systemet på marknaden som kan reducera antalet fall, främja kostnadsbesparingar för sina kunder och bidra till lösningar för säkerhet och välmående, utifrån de aktuella utmaningarna och kraven.
På global nivå kommer antalet personer över 60 år att vara drygt 2 miljarder 2050.
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar, resurser eller personal för att klara detta. Att hantera dagliga rutiner i äldreboenden tar i dag mycket tid.
Olyckor som inträffar under natten är både svåra att upptäcka och förhindra med dagens tillgängliga lösningar. Det är mycket svårt att uppnå kostnadsbesparingar med dagens lösningar.
Med tanke på allt detta kan vi på MariCare hjälpa dig att lösa detta med vår Elsi Care Solution, som inkluderar den senaste sensortekniken och som installerats i mer än 3000 seniorboenden.
Elsi Sensorgolv är nu installerat i mer än 3.000 äldreboende-lägenheter. Efterfrågan är hög och stiger. Systemet erbjuder de verktyg och effekter som verksamheten efterfrågar, och hjälper vårdpersonalen med de dagliga utmaningarna. Fallprevention och beteendeförändringar bland invånare är stor utmanande uppgift, men det finns även många andra utmaningar som kunder bekräftar kan lösas med Elsi Sensorgolv.
eLea Activity Sensing är det bästa valet när befintliga äldreboenden inte har några planlagda större renoveringar vid vilka Elsi Smart Floor normalt skulle ha rekommenderats. eLea Activity Sensing är MariCares senaste tillskott och har utvecklats i nära samarbete med MariCares kunder som bad MariCare att utveckla en liknande lösning som Elsi Smart Floor, men för kunder i befintliga äldreboenden utan att det krävdes större arbete eller installationer.