MariCare

MariCare

Monternummer: B:11

MariCare Oy är det första företaget som utvecklat ett sensorgolvsystem för hälsovårds- och omsorgssektorn. I dagsläget har vi utfört mer än 2000 installationer.

Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Smartgolv varit föregångaren och har valts för sin prestanda och för sina unika nya funktioner för förbättrad service och kvalitet inom äldrevården.

Den största vinsten är faktumet att Elsi® Sensor-tekniken har visat sig vara det första och enda systemet på marknaden som kan reducera antalet fall, främja kostnadsbesparingar för sina kunder och bidra till lösningar för säkerhet och välmående, utifrån de aktuella utmaningarna och kraven.

Erbjudanden

Elsi® Smartgolv är i första hand ett osynligt hjälpmedel inom hälsovården för att förebygga fall och öka säkerheten. Systemet kan upptäcka fall från t.ex. sängar, toaletter, och kan även användas i demensboenden och som inbrottslarm. Elsi Smartgolv är ett professionellt förebyggande hjälpmedel för vårdhem, äldreboenden, rehabilitationscenter och sjukhus. Systemet kan även upptäcka onormala beteenden 24/7 orsakade av t.ex. infektioner. Dessa tidiga alarm reducerar sjukhusvistelsetider och kostnader.

eLea™ Smart Detection är ett trådlöst hjälpverktyg speciellt utvecklat för privata hem, vårdboenden, och existerande äldreboenden. Systemet kan fungera som fall-alarm, nattljus-funktion, inbrottslarm, rökalarm, etc. Alarm kan utlösas från t.ex. onormalt långa tider av inaktivitet, toalettbesök m.m. Systemet är trådlöst och lätt att installera. Genom att öka säkerheten och tryggheten, kan eLea ge möjligeten att bo längre i en hemmalik miljö.

Varumärken

  • Elsi Sensorgolv
  • Elsi Trygghetslarm
  • eLea Smart Detection