Omnitor

Omnitor

Monternummer: C:24

Omnitor arbetar med tillgänglighetsfrågor och utvecklar produkter som möjliggör bättre kommunikation mellan människor. Idag är de tolv anställda både döva/hörselnedsättning och hörande. Alla kan teckenspråk som är deras gemensamma språk. För att trivas hos oss är det bra om man kan teckenspråk eller kan och vill lära sig teckenspråk.

Omintor erbjuder innovativa kommunikationslösningar som passar alla men främst passar informationshindrade (exempelvis funktionshindrade och personer med nedsatt hörsel).

Deras produkter följer de öppna standarder för kommunikation som finns inom telekomområdet. Det gör att de som använder våra produkter kan kommunicera fritt utan att vara låsta till en särskiljande grupp av brukare.
•De har idag kunder och kontakter över hela världen.
•De leder den teknologiska utvecklingen och är med att skapa världsstandarder för tillgänglig kommunikation.
•De är världsledande inom ICT området (Information och Communication Technologies)

Produkter

Omnitor NOTiFY är en Internet of Thing produkt som kan användas inom en mängd olika tillämpningsområden för att förbättra tryggheten och tillgängligheten.
Omnitor NOTiFY är en fristående enhet för inkoppling till varseblivningsutrustning såsom ljusslingor med dioder, blinklampa eller fickvibrator.
Det finns ett flertal system (godkända som hjälpmedel) på marknaden avsedda för varseblivning vid inkommande samtal till IP-texttelefoner och totalkonversationsenheter.

Notify-systemet är patentsökt (nr 1500301-5)

Varumärken

  • NOT!FY
  • Notif!
  • eCtouch
  • eCmobile