SCA

SCA

Monternummer: D:30

TENA Helheltslösningar tar ett helhetsgrepp om inkontinensvården för att höja livskvaliteten individen samtidigt som vi sänker totalkostnaden och minskar miljöpåverkan. Utifrån individens behov handleder vi och utbildar i rutiner och produkter. Vi tillhandahåller enkla verktyg som resulterar i en väl fungerande inkontinensvård.
Du hittar mer informationn på vår hemsida: www.tena.nu/personal

Produkter

TENA Identifi™ är ny teknik som underlättar inkontinensutredningar. Under 72 timmar registrerar verktyget en individs läckagemönster. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella mönster och urinmängder. Rapporten är ett faktabaserat underlag som används för att bedöma lämligast tider för toalettbesök och byten och förenklar förskrivning av inkontinenshjälpmedel enligts SOSFS 2008:1.

Du säkerställer att individen får hjälp till toaletten vid rätt tidpunkt.
Du ökar möjligheterna till sömn hela natten utan byten.
Du säkerställer rätt produkt (och i vissa fall ingen!) utifrån den enskilde individens behov.

Erbjudanden

TENA Identifi™ är det nya, smarta verktyget som används vid inkontinensutredningar och är ett steg mot ökad användning av välfärdsteknologi inom basal vård och omsorg. Tre Stiftelser i Göteborg var först med att implementera TENA Identifi™ i det dagliga arbetet. Kom och träffa dem i vår monter E33!