Sensec

Sensec

Monternummer: D:15

Sensec AB bedriver verksamhet i att sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av säkerhetsprodukter som  röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, Hazmatutrustning, personlarm samt kameraövervakning.