Strikersoft

Strikersoft

Monternummer: J:10

Strikersoft utvecklar verktyg för digitalisering av vården som höjer kvalitén, minskar administrationen och ökar patientmedverkan.

SwipeCare® är ett iPad-baserat verktyg som med avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen vilket ökar effektiviteten, ger mindre variation i bedömningarna och involverar patienterna.

Ladda ner gratis e-bok om tekniken bakom e-hälsa här.