Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter

Monternummer: A:23

Sveriges Arbetsterapeuter är ett fack- och professionsförbund som arbetar för att arbetsterapi ska vara tillgänglig för alla, på lika villkor. Arbetsterapeuter är experter på att se individens förutsättningar och begränsningar i olika miljöer och matcha personer med rätt välfärdsteknik, hjälpmedel och strategier – allt för att få vardagen att funka.