Telia

Telia

Monternummer: D:29

Telia Healthcare skapar närhet mellan individen och vårdgivaren, genom en kommunikationslösning som möjliggör effektivare vård och ett friskare liv.

Målet är att skapa förutsättningar att höja livskvaliteten för brukarna och öka effektiviteten inom äldrevården. Patienterna ska kunna bo kvar hemma längre och få mer vård hemma, på vårdhem och sjukhus utan att vårdkostnaderna ökar.