Tieto

Tieto

Monternummer: B:24

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 14 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,6 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Produkter

I Lifecare produktfamiljen ingår bland annat:

  • Lifecare Mobil hemtjänst – helhetsgrepp kring schema, nyckelhantering och dokumentation via mobilen.
  • Lifecare Utförare – behörighetsstyrd webbtjänst för privata och kommunala utförare av omsorg.
  • Lifecare Mobil hemsjukvård – mobilt stöd för HSL-personal med hjälp av surfplatta.
  • Lifecare Mobil patientöversikt – ger åtkomst till nationellt samlad patientinformation på sjukhus, äldrevårdsboenden, hemsjukvård eller i ambulanser.
  • Lifecare Dental − stöd för tandvårdens samtliga vårdprocesser och dess verksamhetsuppföljning.
  • Lifecare Laboratory informationssystem – ett system för det moderna laboratoriet som stödjer automation och digitalisering med möjlighet till flexibla kopplingar till nya instrument.
  • Lifecare vårdinformationssystem – ett gemensamt system för sjukhus och primärvård.

Erbjudanden

Tieto Lifecare – sömlöst IT-stödsystem för hälso- och omsorgssektorn
Tietos moderna Lifecare produktfamilj är utvecklad i Norden för Norden. Framtidens informationssystem för integrerad vård och omsorg ser till att patientens behov kommer i centrum.

Med över 1200 branschspecifika specialister i de nordiska länderna är Tieto den ledande leverantören av integrerade produkter för både hälso- och omsorgssektorn.