Quantcast

Konferens

Konferensen

Konferens

Konferensen på MVTe ger er kommun energi och kunskap att fortsätta ert arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter. I år genomsyras programmet av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

 

MVTe 2017

På MVTe 2017 samlades 885 konferensdeltagare under två dagar för att ta del av 60 seminarier och 190 talare i MVTes konferensprogram som en del av mässan.

Statistik

98%

Anser att det är en relevant mötesplats

95%

Vill besöka MVTe igen

95%

Kan rekommendera andra att besöka

83%

Kommer från kommunerna

Årets tema

Årets tema

På MVTe 2017 var temat: Individen i fokus.

Vad som blir konferensens tema på MVTe 2018 presenteras när konferensgruppen har tagit beslut.

Tala

Call for content

Från 1 april till och med 1 september kan du lämna förslag till MVTe-konferensen i januari 2018. Kanske har du förslag på seminariepunkt, workshop, ämne eller talare.

Programgruppen

Programgruppen

MVTe’s programgrupp består av deltagare från kommuner, organisationer och företag som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Samtliga deltagare i programgruppen brinner för användandet av välfärdsteknologi och e-hälsa och har fleråriga erfarenheter i ämnet på olika sätt; antingen i framtagandet av policys, implementering eller från leverantörssidan, med mera. Gruppen är framtagen för att ha en bred kunskap och kunna skildra Sveriges kommuners olika utmaningar.

Representanter

• Linnea Norrvik, projektledare – Västerås Stad
• Maria Gill, projektledare – SKL
• Mona Jonsson, verkställande sekreterare –  Hälsans Nya Verktyg
• Ingrid Grange, planeringsledare/ medicinskt ansvarig för rehabilitering – Härryda kommun
• Ann-Christine Larsson, fil dr och projektledare Testmiljö Norrköping – Norrköpings kommun
• Jonas Ek, projektledare välfärdsteknologi – Nacka kommun
• Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg – Vision
• Marja-Leena Komulainen, Koordinator eHälsa – Norrbottens kommuner
• Inga Reidel, arbetsterapeut – Göteborgs Stad
• Helena Henningson, handläggare avdelningen för vård och omsorg – SKL

Programgruppen säger sitt