MVTE-MÄSSAN

Mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är
kostnadsfri och tillgänglig för både mässbesökare och
konferensdeltagare.

På mässan kommer det finnas:

• Över 80 utställare med visningsmiljöer och aktivitetsytor.
• Mäss-scen med seminarieprogram hela dagarna.
• Ett Innovationstorg med VINNOVA-finansierade innovatörer.

VAD HÄNDER PÅ MÄSSCENEN?

På mässans scen, som är fri att besöka, pågår kortare
programpunkter hela mässdagarna. Aktörer och
representanter visar sina projekt, initiativtagarna blir
intervjuade och mycket mer.

2017 hade mäss-scenen teman Aktivitet, Trygghet och
Självständighet.

VILL DU TALA PÅ MÄSSANS SCEN?

Kontakta Josefin Seiz
josefin.seiz@easyfairs.com
08-50665086

HALLSKISS 2018