MÄSSAN

 

MÄSSCENEN

INNOVATIONSTORG

HALLSKISS

MÄSSAN

MVTE-MÄSSAN

Mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är
kostnadsfri och tillgänglig för både mässbesökare och
konferensdeltagare.


På mässan kommer det finnas:

• Över 100 utställare med visningsmiljöer och aktivitetsytor.
• Mäss-scen med seminarieprogram hela dagarna.
• Ett Innovationstorg med VINNOVA-finansierade innovatörer.

MÄSSCENEN

VAD HÄNDER PÅ MÄSSCENEN?

På mässans scen, som är fri att besöka, pågår kortare
programpunkter hela mässdagarna. Aktörer och
representanter visar sina projekt, initiativtagarna blir
intervjuade och mycket mer.

2017 hade mäss-scenen teman Aktivitet, Trygghet och
Självständighet.

VILL DU TALA PÅ MÄSSANS SCEN?

Kontakta Josefin Seiz
josefin.seiz@easyfairs.com
08-50665086

INNOVATIONSTORG

VINNOVAS INNOVATIONSTORG

Inom området välfärdsteknologi finns idag många innovatörer
som utifrån behov inom kommunal vård och omsorg arbetar
med att utveckla produkter och tjänster. På Mötesplats
välfärdsteknologi och e-hälsa uppmuntrar vi genom ett
Innovationstorg i samarbete med VINNOVA mindre aktörer
och innovatörer att vara en del av mötesplatsen.

2017 var FoU i Sörmland, Mevia, Medtech4Health och Prehospital
ICT Arena på plats.

HALLSKISS

Närmre mässan kommer du hitta en karta över mässhallen här.