Quantcast

Mässa

MVTe-mässan

Mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är kostnadsfri och tillgängligt för både mässbesökare och konferensdeltagare.
På mässan kommer det finnas:

• Över 100 utställare med visningsmiljöer och aktivitetsytor.
• Mäss-scen med seminarieprogram hela dagarna.
• Ett Innovationstorg med VINNOVA-finansierade innovatörer

ML-22012015-369-13

Vad händer på mässcenen?

På mässans scen, som är fri att besöka, pågår kortare programpunkter hela mässdagarna. Aktörer och representanter visar sina projekt, initiativtagarna blir intervjuade och mycket mer.

2017 hade mäss-scenen teman Aktivitet, Trygghet och Självständighet

Vill du tala på mässans scen?

Kontakta Elise Abrahamsson
Mail: elise.abrahamsson@easyfairs.com
Telefon: 08-506 650 18

 

Vinnovas innovationstorg

Inom området välfärdsteknologi finns idag många innovatörer som utifrån behov inom kommunal vård och omsorg arbetar med att utveckla produkter och tjänster. På Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa uppmuntrar vi genom ett Innovationstorg i samarbete med VINNOVA mindre aktörer och innovatörer att vara en del av mötesplatsen.

2017 var FoU i Sörmland, Mevia, Medtech4Health och Prehospital ICT Arena på plats.

Hallskiss 2017