Quantcast

Mäss-scenens program

Mässcenen

På mässans scen kommer ett det finnas ett kostnadsfritt seminarieprogram båda dagarna. Innehållet i programmet har fokus på aktivitet, trygghet och självständighet. Här hör du representanter från VINNOVA, kommuner, aktörer och företag som alla arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa inom dessa fokusområden. 

Aktivitet

aktivitet_150x150Mer aktivitet med hjälp av välfärdsteknologi!

Trygghet

trygghet_150x150Öka tryggheten med hjälp av välfärdsteknologi!

Självständighet

sjalvstandighet_150x150Självständig tack vare välfärdsteknologi!

Tisdag 24e januari

10:00-10:10
• Moderator Tobias Öhman, Vinnova inleder dagen

10:10-10:25
• eHemtjänst i Norrtälje – så använder vi GPS-larm som ledsagningsstöd  
Kerstin Stambert, Norrtälje kommun
sjalvstandighet_30x30 trygghet_30x30

Klicka för att ladda ner presentationen

10:30-10:45
• Landräddningen, för aktiv fritid
Erika Bung & Henrik Essunger, Landräddningen
trygghet_30x30 aktivitet_30x30

Klicka för att ladda ner presentationen

10:50-11:05
• Arvika kommun inför nya läkemedelsautomater
Elisabeth Lejroth, Arvika Kommun & Kai Widenius Evondos AB

Klicka för att ladda ner presentationen
Klicka för att ladda ner presentationen

11:10-11:25
• Moderator Bengt Andersson, Helseplan, intervjuar Eva Sahlén, direktör, Västerås Stad

11:50-12:05
• Distansbesök på muséer via mobila robotar
Peter Ljungstrand, Swedish ICT 
aktivitet_30x30 sjalvstandighet_30x30

12:20-12:35 
• Intervju – Kerstin och Ingmar från användarföreningen

12:40-12:55 
• Hur hjälper vi brukaren för ökad självständighet och delaktighet? 
Joakim Börjesson, Tieto & Johanna Lehtin Jacobson, Phoniro

Klicka för att ladda ner presentationen
Klicka för att ladda ner presentationen

13:00-13:15
• Tillgänglighet och delaktighet i praktiken
Jennie Gehlin, nWise

13:20-13:35
• Delaktighet, inflytande – bild och teknikstöd – Ett gemensamt projekt
Pia Käcker & Jimmy Hjalmarsson, Norrköpings kommun
sjalvstandighet_30x30

13:40-13:55
• Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten– så höjde vi kvalitén för både personal och brukare.
Sara Frithiof & Sofie Jansson, Vadstena kommun

14:00-14:15 
• Hur ökar välfärdsteknik livskvaliteten
Annica Pernbrink, Telia

Klicka för att ladda ner presentationen

14:20-14:35
• iPad-kurser – så gjorde vi
Torgil Persson
aktivitet_30x30sjalvstandighet_30x30

14:40-14:55
• Hur den digitala transformeringen inom vård och omsorg skapar trygghet, effektivitet och ett optimerat arbetssätt för brukare och vårdgivare
Robert Stahre, Mitel

Klicka för att ladda ner presentationen

15:00-15:15
• Framgångsrecept för breddinförande av e-tillsyn
Johanna Lethin Jacobson, Phoniro & Joakim Börjesson, Tieto

15:20-15:35
• Ökad omsorgskvalitet och höjd effektivitet med nytt digitalt verktyg
Karl Johan Synnerdahl, VisueCare & Lars Franzén, VD, VisueCare

Klicka för att ladda ner presentationen

15:40-15:55
• Var rädd om medarbetarna – ställ rätt krav vid upphandling av välfärdsteknologi!
Christian Strömblad, Joliv

16:00-16:20 
• Välfärdsteknik för ökad delaktighet
Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet

Klicka för att ladda ner presentationen

Onsdag 25e januari

10:00-10:10
• Moderator Johanna Ulfvarson, Vinnova, inleder dagen

10:10-12:10 VINNOVA 
10:10
• Johanna Ulfvarson hälsar välkommen
10:15 
• Vinnova och satsningarna för offentlig sektor
Tobias Öhman, Vinnova
10:30
• Att stötta personer med sin medicinering på enkla anpassningsbara sätt
Jesper Hassel, Mevia
10:55
• Tillsammans stimulerar vi innovationskraften i Sörmland
Carina Forsman, FoU Sörmland
11:20 
• Nominera din kollega till Medtech4Health Innovation Award
Kristina Svensson och Reidar Gårdebäck, Medtech4Health
11.45
• Prehospital ICT Arena – öppen innovation som modell och arbetssätt för att stimulera gränsöverskridande samverkan och ökat nyttiggörande av ICT i vården
Bengt Arne Sjöqvist, PICTA

12:15-12:30
• Musikdockor som skänker glädje på demensenheter
Ingrid Grange, Härryda kommun
trygghet_30x30

12:35-12:50
• Virtuellt samordnade individuella planer
Anna-Lena Svalkvist, Gällivare kommun

13:20-13:35
• Digital Nattillsyn 2.0
Eric Pettersson, Mindmancer

13:40-13:55
• Moderator Bengt Andersson, Helseplan, intervjuar Patrik Sundström, SKL

14:40-14:55
• Virtuell rond
Berit Lindberg & Ingela Jakobsson Åhl, Övertorneå kommun
trygghet_30x30

Klicka för att ladda ner presentationen

15:00-15:15
• SKLs nya handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling lägger grunden för en smartare välfärd
Sara Meunier och Anna Gillquist, SKLs Avdelning för digitalisering

Klicka för att ladda ner presentationen

15:20-15:35 
• Hur ökar välfärdsteknik livskvaliteten
Annica Pernbrink, Telia