Quantcast

Nyheter

7
Sep

Phoniro + JoiceCare = sant!

Vi är glada att kunna meddela att våra utställare Phoniro och JoiceCare har slagit sina kloka huvuden ihop och är numer äkta makar att älska varandra i nöd och lust.

Phoniro Systems AB förvärvar Joicecare AB, pionjär inom e-tillsyn för vård och omsorg. Genom förvärvet blir Phoniro marknadsledare inom e-tillsyn för äldreomsorgen och befäster sin ledande position inom digitalisering av vård och omsorg.

”Joicecare var tidigt ute och har skapat kategorin e-tillsyn för vård och omsorg. De har idag en stark position med väl fungerande lösningar och omfattande kundimplementeringar på en marknad som förväntas växa snabbt framöver. Tillsammans blir vi en tydlig marknadsledare på e-tillsyn och kan erbjuda våra kunder en framtidssäker leverantör som förstår vård och omsorg”, säger Pontus Björnsson, vd Phoniro.

”E-tillsyn har blivit en alltmer kritisk del av våra kunders verksamhet som kräver mycket hög servicegrad. Genom att Joicecare blir en del av Phoniro möjliggörs ännustörre satsningar på framtidens e-tillsyn både avseende utveckling och support. Vi ser även fram emot att kunna erbjuda våra kunder fler tjänster inom Phoniros väletablerade plattform för välfärdsteknik”, säger Martin Hultman, vd på Joicecare.

”Vi ser att allt fler kommuner och privata vård- och omsorgsgivare efterfrågar helhetslösningar inom välfärdsteknik. Det ger lägre totalkostnader och är framtidssäkert då nya tekniska lösningar introduceras. Phoniro Care är det tydliga svaret på detta med ledande positioner inte bara inom e-tillsyn utan även inom digital nyckelhantering, larmsystem och tid- och insatsuppföljning”, avslutar Pontus Björnsson.

För ytterligare information vänligen kontakta

Pontus Björnsson, vd Phoniro
Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson@phoniro.se

Martin Hultman, vd Joicecare
Tel 0709-70 51 10, e-post martin.hultman@joicecare.se

Om e-tillsyn

E-tillsyn kombinerar ökad trygghet för brukaren med stora effektivitetsvinster för omsorgsgivaren genom att göra det möjligt att titta till och kommunicera med brukaren utan att vara fysiskt på plats. Tillsyn är en väsentlig del av hemtjänstens vardag och en trygghet för den äldre. Tillsynsbesök är oftast korta, men ändå mycket resurskrävande eftersom restiden till och från brukaren är långa i förhållande till besökstiden. Genom att kunna utföra vissa av tillsynsbesöken via e-tillsyn är det möjligt att minska restiden och på så vis frigöra mer tid på plats hos brukaren. Brukare som har behov av tillsyn nattetid upplever även andra positiva effekter av etillsyn, eftersom många av dem känner oro och riskerar att bli väckta av besök i bostaden när de sover.

Om Phoniro

Phoniro är ett svenskt bolag med 65 anställda och drygt 125 MSEK i omsättning.
Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.

Om Joicecare

Joicecare nischade sig tidigt mot e-tillsyn genom att erbjuda kommunala och privata vård- och omsorgsgivare möjlighet att kommunicera med brukare genom videotelefoni och att utföra tillsyn på distans via kameror genom bolagets väletablerade tjänst, Nattfrid. År 2016 förvärvade Joicecare Giraff Technologies. Giraff har fått flera utmärkelser, bland annat 2015 för projektet VictoryaHome samt tidigare umärkelsen ”Most Promising Innovation” av AAL-organisationen vid dess årliga konferens i Lecce, Italien.