Quantcast

Socialtjänst på nätet – så funkar det

Socialtjänst på nätet – så funkar det

Soctanter på nätet är en socialrådgivning på internet
Soctanter på nätet finns i Malmö stad dit medborgare kan vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Soctanter på nätet grundades 2007 och var då den första sociala rådgivningen i Sverige. Medborgare i Malmö stad kan vända sig till rådgivningen med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Soctanter på nätet tillhör Sociala Resursförvaltningen i Malmö stad och förvaltningen ansvarar bland annat för kommunövergripande verksamheter inom områdena individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Några av de mer framträdande syftena med Malmö stads satsning på e-tjänster har sedan starten varit att öka tillgängligheten och skapa delaktighet kring sociala frågor. Tanken om att förebyggande insatser har stor betydelse har också varit en av grundtankarna i utvecklandet av en internetbaserad plattform. Syftet har aldrig varit att ersätta traditionella arbetsmetoder, utan snarare att utöka kontaktytorna. Forumet kan enkelt nås genom mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Idag är målgruppen inte avgränsad till vare sig ålder, stadsdelstillhörighet eller social fråga. Genom att sänka trösklarna och öka tillgängligheten, skapas möjligheten till en dialog på medborgarnas villkor. Malmöborna kan ta kontakt när de önskar, varifrån de önskar och utifrån var och ens egna förutsättningar.

Så införde vi en digital kommunikationslösning med e-tjänster inom socialjour i 14 kommuner.
Genom att införa en digitalprocess för den gemensamma socialjouren i 14 kommuner slipper vi tidskrävande fysiska träffar vid akuta beslut. Ca 100 st handläggare och beslutsfattare har fått effektivare arbetsflöden, men även brukarna vinner på den snabba och säkra informationsöverföringen eftersom den lett till snabbare, och förhoppningsvis mer korrekta, beslut.

Framtidens försörjningsstöd: ansök digitalt – få beslut i morgon
Trelleborg stad har infört digital ansökan av försörjningsstöd. Medborgare som är i behov av försörjningsstöd kan digitalt ansök med hjälp av sin e-legitimation. Handläggaren ser direkt ärendet på skärmen och handlägger ansökan snabbt och korrekt, och medborgaren får beslut redan dagen efter de lämnat in sin ansökan. En bra service för den behövande och ett smidigt arbetssätt för personalen.

Medborgaren ställer allt högre krav på service och tillgänglighet idag. Trelleborgs kommun möter medborgarens behov genom att erbjuda en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd.
Den digitala ansökan är integrerad med verksamhetssystemet och är ett verktyg för att kunna fatta snabba och rättssäkra beslut. Arbetssättet kräver en modern syn på ekonomiskt bistånd med ett stort fokus på arbetsmarknad och snabbast väg till självförsörjning.

För att kunna arbeta på detta sätt krävs det att verksamheten är processorienterad och att medborgaren är i fokus. En tro på den enskildes egen vilja och förmåga, och att höga förväntningar leder till höga resultat är något som funnits med i den förändringsresa som gjorts i Trelleborg. Från beslut inom 8 dagar till beslut i morgon. Krav är kärlek!

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen