Quantcast

De första undersköterskorna med specialistkompetens i välfärdsteknik – snart är de här!

24 Jan 2017
16:30-17:15
E5

De första undersköterskorna med specialistkompetens i välfärdsteknik – snart är de här!

Yrkeshögskolan ”YRGO” i Göteborg startar i januari 2017 en utbildning för undersköterskor. Möt personerna bakom projektet.
Föreläsningen beskriver Syfte, mål, innehåll och uppbyggnad av utbildningen. Vidare beskrivs utbildningens pedagogik, didaktik och entreprenöriellt lärande.

2016 beviljade myndigheten för Yrkeshögskolan statsbidrag för utbildningen Undersköterska med Specialistkompetens inom välfärdsteknologi. Det är den första utbildningen på eftergymnasial nivå i sitt slag i Sverige. Utbildningen startar i januari 2017.

Föreläsningen kommer förutom att innehåll och resultat av lärande redovisas också att ge exempel på hur tematiseringen i utbildningen är uppbyggd och hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande som pedagogisk metod.

Efter avslutad utbildning skall de specialistutbildade undersköterskorna kunna axla särskilda uppdrag inom sin yrkesroll avseende implementering, handhavande och handledning inom välfärdsteknik på individ grupp och organisationsnivå. Lagstiftning etik och värdegrund är också viktiga fundament i utbildningen liksom pedagogik.

En avslutad utbildning skall inte vara slutet, utan början på något nytt…