Quantcast

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger

25 Jan 2017
11:15-12:00
M4

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som ADHD, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir än större för individen och hens familj. Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, exempelvis skulle ditt paraply kunna vara kopplat till en vädertjänst och meddela dig att du borde ta med dig paraplyet när du går till jobbet på morgonen. Under presentationen kommer vi att redovisa personbeskrivningar av målgruppen baserade på en kvalitativ studie genomförd under projektet samt några olika lösningskoncept för produkter innehållandes IoT-teknik, som skulle kunna hjälpa målgruppen.

Läs mer om projektet på dess websida: http://iot-for-npf-foraldrar.se/

Klicka för att ladda ner presentationen

Se rapporten här