Quantcast

eGO- hemtjänstpersonal blir it-ambassadörer

25 Jan 2017
11:15-12:00
E3

eGO- hemtjänstpersonal blir it-ambassadörer

Välfärdsteknik och nya mobila it-stöd ger stora möjligheter men ställer också nya krav. Genom projektet eGO arbetar Göteborgs stad för att stödja medarbetarna inom hemtjänst och hemsjukvård att gå framåt och öka sina kunskaper i teknik och it-stöd.

eGO är en EU-finansierad satsning och ska på tre år ge totalt 3000 medarbetare inom vård och omsorg i Göteborgs stad utbildning i it-stöd, mobilt arbetssätt och välfärdsteknik. Vi använder ”train-the-trainer”-metoden och arbetar genom hundra it-ambassadörer från hela staden. It-ambassadörernas uppdrag är att på ett tryggt och effektivt sätt utbilda sina kollegor men också att fungera som coach och inspiratör ute i verksamheterna. It-ambassadörerna deltar i regelbundna träffar och utbildar sedan i sin tur övriga medarbetare i stadsdelarna. På träffarna förs också viktiga diskussioner kring hur vi arbetar med mänskliga rättigheter i vardagen.

Projektet pågår fram till april 2019. Det normkritiska och pedagogiska utbildningskoncept som vi tar fram ska kunna fortsätta användas i staden även efter att projektet avslutas.

Klicka för att ladda ner presentationen