Quantcast

eHälsa för sömlös vård över gränserna. Interoperabilitet – vad ger det för mervärde för individen?

eHälsa för sömlös vård över gränserna. Interoperabilitet – vad ger det för mervärde för individen?

Mobil patientöversikt i ambulanssjukvården- erfarenheter från ett pilotprojekt
Syftet med pilotprojektet var att verksamheterna skulle ges bättre möjligheter att ha tillgång till aktuell information kring patient i samband med patientkontakt utanför ordinarie arbetsplats och att öka patientsäkerheten i vården utanför sjukhus. Övriga som ingick i testet var distriktssköterskor och arbetsterapeut vid Örebro kommun, rehabteam och tandvården.

Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur – hur kan det bidra till sömlös omvårdnad?
Semantisk interoperabilitet är en förutsättning för kommunikation över vårdgränserna. Vad innebär verktygen nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk och hur kan det användas för dokumentation inom omvårdnad.

Gemensam diskussion
Moderatorer: David Liljequist, Vårdförbundet och Elisabeth Strandberg, Svensk sjuksköterskeförening.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen