Quantcast

Etik och välfärdsteknik – vad säger forskningen och hur det vara till stöd för oss?

Etik och välfärdsteknik – vad säger forskningen och hur det vara till stöd för oss?

Mfd och SoS har tagit fram en sammanställning av befintlig forskning kring etik och teknik
• Genomgång av sammanställningen av forskningen
• Presentation av ett antal olika situationer
• Arbete i grupp: Resonera kring olika situationer utifrån brukarens, anhörigas och verksamhetens perspektivet
• Sammanställning av gruppernas resonemang
• Hur kan ni fortsätta diskussionen hemma i kommunen?

 

Vid införandet av välfärdsteknik kan det dyka upp etiska frågeställningar. Exempel kan vara:

Är en nattkamera mer eller mindre integritetskränkande än att få besök av en person på natten?
Finns det en risk att teknik ersätter personal och leder till ökad ensamhet eller kan det öka den enskildes sociala kontakter?
Kan teknik inge en falsk trygghet?
Vilket är viktigast? – Trygghet eller självständighet?

Socialstyrelsen och myndigheten för delaktighet har tittat på hur forskningsunderlaget ser ut kring etiska resonemang och välfärdsteknik. Här finns det stöd kring hur en kommunen kan resonera och förbereda sig inför implementeringen av välfärdsteknik. Vi samlas under det här seminariet kring ett antal frågeställningar och resonerar kring dessa med målsättningen att ni ska få med er etiska resonemang kring välfärdsteknik att diskutera vidare i er egen kommun.

Klicka för att ladda ner presentationen