Quantcast

Workshop: Få bättre koll på kvalitet och resultat med Webbkollen Barn och Unga

Workshop: Få bättre koll på kvalitet och resultat med Webbkollen Barn och Unga

För att bättre kunna följa upp och få kunskap om hur det går för barnen i den sociala barn- och ungdomsvården bedriver SKL sedan februari 2016 tillsammans med ett antal kommuner Webbkollen BoU. Deltagande socialsekreterare registrerar information om insatserna i en enkel webbenkät med fasta frågor och svarsalternativ. Uppgifterna sammanställs på ett lättöverskådligt sätt i portalen Webbkollen BoU och ger kommunen en överblick över insatser och deras resultat.

Under workshopen kommer två av de deltagande kommunerna, Umeå och Hammarö, att dela med sig av sina erfarenheter hittills av projektet och vilken nytta de har av den information de får genom Webbkollen BoU.

Vi kommer också att visa hur verktyget fungerar och föra en diskussion om hur andra kommuner arbetar med systematisk uppföljning och vilket stöd som behövs i det arbetet.

Från SKL medverkar Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten, och Pani Hormatipour, handläggare med ansvar för projektet Webbkollen Barn och Unga

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen