Quantcast

Förändringsledning – Implementering av Välfärdsteknologi och e-Hälsa kopplat till ledarskap och organisationskultur

25 Jan 2017
11:15-12:00
M1

Förändringsledning – Implementering av Välfärdsteknologi och e-Hälsa kopplat till ledarskap och organisationskultur

Införande av olika IT-system inom vård och omsorg görs många gånger för att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet. Erfarenheterna säger oss dock att de nya IT-systemen inte alltid fungerar som vi hade tänkt oss, eller så används de bara av vissa, eller så används de inte alls… Vad beror det på? Finns det sätt att faktiskt lyckas med implementeringen?

Klicka för att ladda ner presentationen