Quantcast

Workshop: Fördjupningsseminarium – Innovationsutveckling

Workshop: Fördjupningsseminarium – Innovationsutveckling

Forskarna lyfter tillsammans med deltagarna frågeställningar från föreläsningen Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – hur blir det? samt andra frågor som är aktuella för innovationsutveckling i äldreomsorgen. Hur hanterar vi de utmaningar som följer viljan att innovera vård och omsorg? Vad har vi lärt oss? Seminariet inleds med erfarenheter från flera projekt och vi diskuterar gemensamt dilemman kring användarnas behov, utveckling och införande av välfärdsteknologier i vård och omsorg.

Sessionsledare: Isabella Scandurra

forskarteamanneliellamarieisabella_mvte2017-2

Klicka för att ladda ner presentationen