Quantcast

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

24 Jan 2017
16:30-17:15
E4

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Hur kommer primärvården se ut om 10 år? Vi spanar att digitalisering kan skapa förutsättningar för och öka vårdens förmåga att arbeta tillsammans med patienten som resurs, att samarbeta mellan vårdaktörer och att involvera nya typer av aktörer i en gemensam personcentrerad vårdprocess. Kom och hör oss berätta hur detta ska gå till.

Klicka för att ladda ner presentationen

Se rapporten här